Laboratorium Robotyki

Wszystkie GSIK biorące udział w projektach Liga eSzkoła zostaną doposażone w kompletne laboratoria kodowania w oparciu o programowalne zestawy klocków LEGO®:

  • Dwa zestawy LEGO® SPIKE Prime
  • Dwa komputery typu notebook
  • Dwa tablety
  • Komplet materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników (Pracownik GSIK + zespół dzieci i młodzieży) z odbywających 30 godzinne zajęcia e-Citizen ECDL oraz 30 godzinne zajęcia z LEGO® SPIKE Prime.
  • Zestaw turniejowy FIRST® LEGO® League: mata przejazdowa oraz klocki do budowy modeli i przeszkód stawianych na macie.

Cały zestaw wyposażenia przechodzi na własność GSIK po zakończeniu projektu.

Forum wymiany informacji

Dla zapewnienia możliwości komunikacji, wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy pracownikami GSIK i trenerami zostanie uruchomiona platforma wymiany informacji oraz udostępniania materiałów szkoleniowych dla uczestników projektów. Platforma będzie wykorzystywała system użytkowników i uprawnień, dzięki czemu dostęp do zasobów i systemu komunikacji będzie bezpieczny.

Plan wsparcia dla pracowników GSIK

W całym okresie I etapu projektu i przez 6 miesięcy po zakończeniu ostatniego szkolenia Organizator będzie utrzymywał portal projektowy, w którym będą dostępne aktualizowane na bieżąco materiały edukacyjne. Aktualizacja zawartości będzie wykonywana tylko do zakończenia projektów. Podczas trwania I etapu projektów i przez 6 miesięcy po zakończeniu ostatniego szkolenia, Organizator zapewni możliwość skorzystania przez pracowników GSIK z pomocy mentora w zakresie merytorycznym, jak i metodycznym. Zatrudniony przez wnioskodawcę mentor będzie realizował swoje zadania jako źródło informacji i porad, ale także poprzez inicjowanie działań dostosowanych do konkretnego pracownika, jego potencjału i możliwości. Jego działania przyczynią się do podniesienia efektywności działań podejmowanych w projekcie, a także pozwolą uzyskać pozytywny efekt długoterminowy projektu – wykorzystanie nabytych umiejętności i pozyskanego przez pracowników GSIK sprzętu w nowych inicjatywach lokalnych.

Badanie początkowe i końcowe poziomu kompetencji cyfrowych

Organizator przewidział cały system testów początkowych i końcowych na wszystkich etapach realizacji zajęć szkoleniowych:

Szkolenie Przed Po
Szkolenie
e-Citizen
dla Pracowników GSIK
Badanie początkowe w oparciu
o standard DIGCOMP na poziomie A
Badanie końcowe w oparciu o standard DIGCOMP na poziomie A i B. Egzamin kwalifikacyjny szkolenia ECDL e-Citizen
Szkolenie
z programowania
dla Pracowników GSIK
Badanie początkowe w oparciu
o listę kompetencji pracownika gminnej samorządowej instytucji kultury
Badanie końcowe w oparciu o listę kompetencji pracownika gminnej samorządowej instytucji kultury. Test końcowy w oparciu o zasady konkursu FIRST® LEGO® League
Zajęcia dla dzieci
i młodzieży
e-Citizen
Badanie początkowe w oparciu
o standard DIGCOMP na poziomie A
Badanie końcowe w oparciu o standard DIGCOMP na poziomie A i B. Test końcowy w oparciu o egzamin kwalifikacyjny e-Citizen
Zajęcia dla dzieci
i młodzieży
z programowania
Badanie początkowe w oparciu
o listę standardu kompetencji ucznia do 18 roku życia
Badanie początkowe w oparciu o listę standardu kompetencji ucznia do 18 roku życia. Ocena projektu w oparciu o zasady konkursu FIRST® LEGO® League

Dostęp do Internetu

W trakcie szkoleń dla Pracowników GSIK oraz zajęć z Dziećmi i Młodzieżą niezbędny jest dostęp do szerokopasmowego Internetu oraz lokalna sieć Wi-Fi. Jeżeli GSIK nie posiada takiego wyposażenia technicznego, to Organizator projektu dostarczy do GSIK router GSM 4G z funkcją Wi-Fi na czas realizacji projektu.