Partnerzy projektów

Projekty są realizowane w partnerstwie przez 4 organizacje pozarządowe:

  • Partner samorządowy – Związek Gmin Wiejskich RP
  • Partner edukacyjny – Polskie Towarzystwo Informatyczne
  • Partner organizacyjny – Fundacja Wspieramy Wielkich Jutra
  • Partner technologiczny – Fundacja eSzkoła

Związek Gmin Wiejskich RP to największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Związek jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji przedwojennej organizacji o tej samej nazwie. Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Wspólne działania za pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków.

Fundacja Wspieramy Wielkich Jutra została powołana przez Spółkę DGA S.A. 28 stycznia 2008 roku. Plany działania Fundacji obejmują wspieranie rozwoju gospodarczego, a w szczególności rozwoju przedsiębiorczości poprzez różnego rodzaju wsparcie głównie dla młodych i wchodzących na rynek pracy, w realizacji ich innowacyjnych przedsięwzięć i pomysłów, inicjowanie współpracy biznesu z instytucjami otoczenia biznesu oraz sferą naukowo-badawczą, koordynowanie współpracy między tymi podmiotami, promowanie inicjatyw społecznych oraz realizowanie działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) to organizacja, która od 1981 r. zrzesza profesjonalistów z branży informatycznej. Członkowie PTI należący do 14 oddziałów w całej Polsce organizują między innymi liczne konferencje specjalistyczne, które dzięki długoletniej tradycji zdobyły dużą renomę. Cele działania Polskiego Towarzystwa Informatycznego to: wspieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej w zakresie informatyki oraz metod jej wykorzystania; podnoszenie poziomu wiedzy i etyki zawodowej oraz kwalifikacji członków; ułatwianie wymiany informacji w środowisku zawodowym; popularyzacja w społeczeństwie zagadnień informatyki i jej zastosowań.

Fundacja eSzkoła powstała w 2012 roku. Zajmuje się projektami społecznymi zorientowanymi na wprowadzanie innowacyjnych technologii komunikacyjnych w edukacji. Fundacja współuczestniczy w projektach, których celem jest podwyższenie poziomu infrastruktury i usług IT w oświacie. Ma na swoim koncie budowę blisko tysiąca profesjonalnych sieci Wi-Fi w polskich szkołach. Celem Fundacji jest podnoszenie kultury technicznej szkół w zakresie TIK. Fundacja eSzkoła jest Partnerem Wiodącym w Projekcie.